Översikt Nabbenområdet, bild från WRS rapport.
Publicerad den Boende och miljö

Våtmark vid Nabben

Nu gräver vi för en våtmark vid Nabben.

Målet med projektet är att rena dagvattnet, skapa bra förutsättningar för gäddan att föröka sig, utveckla områdets värden för fåglar och groddjur och att forma ett landskap som blir än mer attraktivt att besöka.

Grävningsarbetet påbörjas denna vecka och beräknas vara slutfört inom ca fyra veckor.

Sidan uppdaterades