Miljösamordnare Ulf Simolin har medverkat till utformningen av miljöprogrammet.
Publicerad den Organisation och arbete

Tuffa mål i nytt miljöprogram

Genom minskad energiförbrukning och ökad andel förnybar energi ska klimatutsläppen minska med 90 procent. Mariehamns stads miljöpåverkan på havet ska minskas.

Det är några av punkterna i stadens nya miljöprogram, som fastställdes av stadsfullmäktige den 23 april. Med det nya miljöprogrammet har fyra strategiska områden identifierats. Områdena är:

  • Energi och klimat
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Hållbar stadsutveckling för en god livsmiljö (inkl. klimatanpassning)
  • Rent vatten och hav

I programmet finns en riktgivande miljöpolicy och fem miljömål som vägledning och mätning av de utpekade områdena. Till målen finns 36 st indikatorer vilka används för at följa upp förverkligandet av målen. Programmet avser perioden 2019-2030, med revidering vart fjärde år.

Syftet med programmet är att minska stadens negativa påverkan på miljö och klimat, bl.a. bekämpa klimatförändringen och minska vår påverkan på havet, hur vi hanterar dessa frågor den närmsta tiden kommer att få stor betydelse för kommande generationer, säger Ulf Simolin miljösamordnare.

Miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s Agenda 2030 samt beaktat utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Sidan uppdaterades