Publicerad den Boende och miljö

Stor resvaneundersökning bland stadens anställda

På Åland finns det cirka 48 tusen fordon och bara inom Mariehamn finns cirka 13 600 av dem, allt från personbilar och mopeder till godstrafik och bussar.

Varje dag fyller dessa fordon, tillsammans med fotgängare och cyklister Mariehamns vägnät. Trafiksystemet är komplext, och att bygga ett hållbart trafiksystem med hållbara resvanor i framtiden är en utmaning. Utvecklingen av framtidens trafiksystem kräver kunskap om teknik, samhällsutveckling, social hållbarhet och klimatpåverkan.

Hur ser det ut idag?

Insikter om hur vi reser idag är av stor vikt för framtida åtgärder. Därför drar staden igång en stor resvaneundersökning om de vardagliga resvanorna bland Mariehamns stads anställda. Enkäten ska ge svar på hur många som går, cyklar, åker bil eller kollektivtrafik till och från arbetet samt hur tjänsteresorna bedrivs.

Enkäten kommer att vara helt anonym och är öppen till och med måndagen den 5 augusti kl. 12.00 och finns tillgänglig för Mariehamns stads anställda på intranätet Ankaret.

Bra priser för dem som deltar!

Genom att delta i enkätstudien kan man som anställd vara med i utlottningen av en elcykel till sin avdelning samt 10 stycken 10 gångers kort till Mariebad.

För mer info, kontakta:

Mathias Björkman högskolepraktikant
tel. 531331, mathias.björkman@mariehamn.ax

Ulf Simolin miljösamordnare
tel. 531245, ulf.simolin@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades