Publicerad den Stadsplanering och trafik

Folkvimmel och trafikregleringar

Festivaler och andra arrangemang i centrum gör att några parkeringsplatser stängs av och andra trafikregleringar gäller. Tillfälliga trafikskyltar finns självfallet på plats.

Området runt torget

I samband med Rockoff Festival är torget stängt för torghandel 13.7-31.7. Handelsytan är begränsad och flyttad till parkeringen vid Mariehamns Bokhandel. Samtidigt minskas utrymmet för bilparkering, begränsad parkering möjlig med 60 min parkering.

På Strandgatan är parkeringarna närmast Landskapsregeringen reserverade för Rockoff-arrangörerna. Invidliggande del av Torggatan stängs av för biltrafik dagligen 19-27.7 mellan kl. 18.00-01.00. Även Norragatan mellan Ålandsvägen och Torggatan har begränsad trafik såtillvida att endast trafik till tomt tillåts. Under samma tid är nämnda del av Norragatan dubbelriktad för trafik till och från Ålandsvägen.

Den 27 juli hålls Strandgatan stängd (från Stora gatan) för både fordon och gående under tiden kl. 23.00-00.30.

Andra arrangemang som påverkar trafiken

Ålands Sjödagar pågår 17-21.7, under den tiden finns extra parkering vid "Cirkusplatsen", dvs grusområdet mellan Österleden och Servicegatan. Parkering vid stranden söder om Sjökvarteret är tidvis begränsad under Sjödagarnas kulturevenemang.

Oldtime Cruisers har cruising genom staden (Select - Österleden – Storagatan – Västerhamn) lördag 20 juli mellan cirka kl. 17-21, under den tiden är det begränsad framkomlighet på dessa gator och för gator som ansluter till cruisningen. Servicegatan enkelriktas från Select till Villagränd under tiden cruisingen ställs upp.

Parkeringen norr om Select stängs av fredag 19 juli kl. 18.00 och hålls stängd t.o.m. 20 juli kl. 19.00.

Dessutom används den gamla skatebanan vid Rönnbergs torg, norr om Select, som start- och landningsplats för helikopterflygningar som pågår mellan 16-27 juli.
 

Vänligen var alltid uppmärksam på den tillfälliga trafikskyltningen och alla fotgängare och cyklister i folkvimlet.

Sidan uppdaterades