Publicerad den Boende och miljö

Pulkabacke på Torget

Markenhetens snöröjare har nu rustat till med en fin pulkabacke på Torget.

Vinteraktiviteter i centrum för våra minsta medborgare har nu och då efterfrågats av föräldrar och nu finns således en pulkabacke anlagd i Torgets östra del, åkriktning in mot Torget.

Vi hoppas att även vädergudarna gillar idén med backen så att den kan vara kvar åtminstone hela februari.

Sidan uppdaterades