Publicerad den Organisation och arbete

Barnkonventionen i praktiken

Den 14-15 januari har Mariehamn stads personal och förtroendevalda möjlighet att delta på en utbildning i barnrätt och barnkonventionsfrågor.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Rädda Barnen på Åland. Konceptet är spännande då vi bjudit in Simrishamns kommun som har kommit långt i sitt barnrättarbete och kan dela med sig av goda erfarenheter om hur de konkret har arbetat med Barnkonventionen i det dagliga arbetet.

I Simrishamns kommun har man under flera år systematiskt arbetat med att implementera Barnkonventionen i praktiken. Marie Lundin Karphammar, administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen och Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef, är inbjudna till Mariehamns stad för att berätta om Simrishamns barnrättsarbete.

Utbildningens syfte är att skapa en förståelse för hur Barnkonventionen kan praktiseras i den egna verksamheten, samtidigt som den ger en inblick i historien bakom Barnkonventionen och hur konventionen är uppbyggd. Efter utbildningen har deltagarna både kunskap om Barnkonventionens bokstavliga innehåll och om den anda som barnkonventionen har som syfte att förmedla. Begreppen barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa kommer att särskilt diskuteras.

Om barnkonventionen

Barn och ungdomar under 18 år har egna mänskliga rättigheter. Rättigheterna, eller regler för hur barn och unga får behandlas, finns samlade i Konventionen om barnets rättigheter, det vi kallar för Barnkonventionen.

I år firar världen 30 år med Barnkonventionen. I mars 1991 antog lagtinget (eller landstinget som det hette då) den finländska anslutningen till FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den allmänt kallas. Det åländska parlamentet åtog sig därmed att använda alla tillgängliga resurser för att uppfylla detta internationella traktat.

Arbetet med att förverkliga Barnkonventionens 54 artiklar är dock inte enbart ett uppdrag som åläggs staten eller självstyrelsen. I detta arbete är våra 16 kommuner viktiga aktörer. Här finns centrala verksamheter som har direkt koppling till barns vardag. Ett viktigt steg i att förverkliga konventionen är kunskap och verktyg för att förverkliga de rättigheter som Barnkonventionen stadgar.

Läs mer på Rädda Barnens hemsida.

Sidan uppdaterades