Skissritning av friidrottsarena monterat på flygfoto
Publicerad den Idrott och fritid

Information om stadens nya friidrottsarena

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat entreprenadavtal gällande markarbete och inbjuder alla till en informationsträff om byggandet av stadens nya friidrottsarena på Ytternäs sportfält.

Entreprenadavtalet för markarbetena gällande Mariehamn stads nya friidrottsarena på Ytternäs sportfält har undertecknats onsdagen den 13 februari 2019.

Två anbud lämnades in. Kultur- och fritidsnämnden valde det mest förmånliga på 684 900 euro vilket även är inom budget. Avtal har tecknats med Karlssons schakt & transport AB. Arbetet startar inom kort.

Projektet löper som smort, alla goda krafter tycks samlas får att få till stånd Ålands första och enda fullskaliga friidrottsarena i Ytternäs, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Barbro Sundback.

Den nya arenan ska stå klar i början av sommaren 2020.

Kultur- och fritidsnämnden inbjuder allmänheten till en informationsträff om byggandet av stadens nya friidrottsarena på Ytternäs sportfält. Träffen äger rum torsdagen den 28 februari 2019 kl. 18.30 i Baltichallens konferensrum.  Välkomna!

Sidan uppdaterades