Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Vägarbetena vid Ålandsplan pågår intensivt och det är tidvis väldigt trångt att passera för fordon.

Samhällstekniska avdelningen har tidigare visat på alternativa vägar runt Ålandsplan såsom att köra via Österleden och Stora gatan alternativt att köra via Neptunigatan och Elverksgatan och på grund av vägarbetena är det nu önskvärt om trafikanter aktivt skulle välja att köra omvägar runt Ålandsplan. Det skulle underlätta betydligt för det pågående vägarbetet om trafikflödet minskade. 

Samtidigt för att lätta på trafiktrycket vid Ålandsplan så kommer Gesällgatan att åter fr.o.m. 1 november stängas för genomfartstrafik under ca två veckor, trafik till Idrottsparken och Trobergsgränd hänvisas att köra in från söder från Styrmansgatan.

Det återstår drygt tre veckor före Ålandsvägen/Ålandsplan helt ska kunna öppna för trafik och Samhällstekniska avdelningen hoppas att alla trafikanter kan ha fortsatt tålamod ännu under den tiden och även hjälpa till genom att köra andra vägar genom staden. 

Sidan uppdaterades