Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Nya trafikljus/signaler nu i bruk vid Ålandsvägen – Styrmansgatan.

Arbetet med ombyggnad av Ålandsvägen har nu kommit så långt att de nya trafikljusen vid korsningen Ålandsvägen – Styrmansgatan tagits i bruk.

I huvudsak fungerar signalerna så att fordonstrafik på huvudgatan Ålandsvägen alltid har grönt ljus, för gående eller cyklister som ska passera över Ålandsvägen gäller då, att de alltid har ”röd gubbe”, signalen kan ändras till grön genom att använda signalanläggningens tryckknappar. Samtidigt som Ålandsvägen har grönt för fordonstrafik är det grön gubbe för gående och cyklister över Styrmansgatan.

Signallängder (tiden för grönt och rött ljus) styrs av trafikintensiteten, trafikflöden för fordon från alla håll in till korsningen registreras av signalslingor i asfalten. För personer med nedsatt syn finns ljudsignaler för att förmedla de olika signalalternativen (röd eller grön gubbe).

OBS! Fordonstrafik i korsningen Ålandsvägen – Styrmansgatan är för tillfället enbart möjlig i Styrmansgatans båda riktningar samt på Ålandsvägen söderut från Styrmansgatan. På Ålandsvägen norr om Styrmansgatan fortsatt trafikbegränsning med enbart trafik till tomter.

Annat just nu värt att notera från Ålandsvägens ombyggnad, är att Gesällgatan fått asfalt och öppnar åter för genomfartstrafik på torsdag.

Sidan uppdaterades