Rondellen vid Ålandsplan 20.11.2018
Publicerad den Stadsplanering och trafik

Invigning av nya Ålandsvägen på söndag

Arbetet med en ombyggnad av Ålandsvägen etapp 2 på avsnittet Köpmansgatan - Ålandsplan är klart. Invigningen av helt nya Ålandsvägen hålls söndagen den 25 november kl. 13.00 i korsningen Ålandsvägen - Styrmansgatan.

Arbetet med etapp 2 påbörjades den 24 januari av entreprenören Karlssons Schakt och Transport Ab. Entreprenören har nu, helt enligt tidsplan, kallat till mottagningssyn fredagen den 23 november. Då tas det slutliga beslutet ifall staden tar över entreprenaden. I dagsläget bedömer vi att gatan kan öppnas för allmänheten. Hela gatuområdet har byggts om enligt följande:

  • En ny asfalterad cykelväg har byggts på den östra sidan. På den västra sidan norr om Styrmansgatan får man också cykla. Vi har nu en enhetlig cykelväg längs Ålandsvägen genom hela centrum.
  • Gångytorna på båda sidor om gatan har utförts med ny marksten av betong.
  • Alla gångytor har anpassats för god tillgänglighet - med särskilda ledstråk och låga kantstenar för synhandikappade samt utan kantsten för andra. Ytorna har utförts med asfalt eller betongsten.
  • Körytorna för bilar har utförts med asfalt, filernas bredd är 3,5 m med en avskiljande granitstenlagd remsa om 0,5 m mellan körfilerna. Ålandsvägen fungerar således fortfarande som en genomfartsled för biltrafik i centrum.
  • Körytorna före övergångsställen har utförts med granitsten för att öka säkerheten för den korsande lätta trafiken.
  • Rondellen vid Ålandsplan är ombyggd för ökad säkerhet och med genomgående gång- och cykelväg runt hela rondellen.
  • Gatuanslutningarna mot Scheffersgränd och Algots gränd har sammanslagits för att förtydliga trafiken i rondellen.
  • Algots gränd har byggts om.
  • All gatubelysning har förnyats med LED-armaturer som går ner i effekt nattetid.

Projektet är det största gatuombyggnadsprojektet i Mariehamn någonsin och har naturligtvis inneburit olägenheter under de senaste två åren. Vi tackar för visad förståelse.

Genom ombyggnaden har vi nu fått en modern och snygg stadsgata, där vi har fortsatt bra framkomlighet för all fordonstrafik samt en säkrare och mer jämställd trafikmiljö. Staden vill främja cykelåkandet och vi kan nu öppna ett nytt cykelvägsavsnitt genom hela centrum.

Vi vill tacka alla som deltagit i projektet och bidragit till att vi nu kan öppna Ålandsvägen i modern och ny utformning.

Vi inviger helt nya Ålandsvägen i korsningen Ålandsvägen - Styrmansgatan söndagen den 25 november kl. 13.00.

Julgatan i centrum öppnar samma dag. Efter invigningen av helt nya Ålandsvägen kan man ta sig till julgatans öppnande längs Ålandsvägen med bil, cykel eller genom att promenera.

Sidan uppdaterades