Publicerad den Daghem och skola

Elektronisk närvarohantering på Skutan

Daghemmet Skutan började som första pilotdaghem i oktober med elektronisk närvarohantering för barnen. Systemet loggar smidigt faktisk närvaro och ger en bra översikt över förhållandet mellan barn och personal under dagen. Föräldrarna schemalägger barnets planerade närvaro via en app eller datorn.

daghemmet Skutan har personalen efterfrågat elektronisk närvarohantering. Elektronisk närvarohantering minskar pappershanteringen och ger pedagogerna mer tid för barnen. Personalen nuddar enkelt in och ut barnen då de kommer på morgonen och när de går hem på eftermiddagen. All personal kan se meddelanden som föräldrarna skickar angående deras barn, vilket minskar risken för att information ska falla mellan stolarna.

- Föräldrarna kan enkelt lägga barnets schema och meddela förändringar med kort varsel, till exempel vid sjukdom eller kanske att farfar kommer och hämtar istället för en förälder.

En annan fördel är att kostpersonalen hela tiden kan se hur många barn som är på plats. Rutinerna förenklas och framförallt minskar matsvinnet då köket alltid har uppdaterad information.

- En annan förbättring är att fler fyller i närvaro vilket gör det enklare för föreståndarna att planera schemat så att personalen är på plats när barnen är det, säger barnomsorgschef Pamela Sjödahl. Hon berättar vidare att det i socialnämndens verksamhetsplan föreslås att samtliga daghem ska få ta i bruk elektronisk närvarohantering under 2019, eftersom responsen från Skutan varit så positiv.

Sidan uppdaterades