Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande Ålandsvägen

Begränsad framkomlighet vid Ålandsplan och anslutande gator.

På grund av för tillfället omfattande schaktningsarbeten vid Ålandsplan så är framkomligheten begränsad.

Följande gäller;

  • Ålandsplan fungerar inte som en rondell utan all trafik leds nu öster om den gamla rondellen, all trafik går rakt mellan Västra Utfarten och Skarpansvägen,
  • Anslutning mot Idrottsgatan och WHA sker via en T-korsning vid Skarpansvägen, trafik till fastigheter längs Ålandsvägen t.ex. Radio Åland och Tandvården sker från norr.
  • Gång och cykeltrafik ska färdas längs gc vägen på områdets östra sida.
  • Ändringar i trafikdirigeringen kan ske, följ skyltningen.

Bästa alternativet för bilister är att nu välja omfart via Storagatan – Österleden alternativ Stora gatan – Neptunigatan – Elverksgatan. Väljer man ändå att åka via området vid Ålandsplan uppmanas bilister att köra sakta, följa trafikskyltningen och att visa hänsyn. Även gående och cyklister uppmanas välja närliggande omvägar.

Vi beklagar de olägenheter som nu uppstår, räkna dock med att framkomligheten är fortsatt begränsad ännu några veckor.

Sidan uppdaterades