Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafiken vid Ålandsplan

Det har varit lite extra trångt de senaste dagarna vid Ålandsplan men det beror på att schaktningsarbete för flyttning av trafiken pågått.

Trafiken genom rondellområdet dirigeras med skyltning och eftersom situation kan ändras så är rådet när man åker via Ålandsplan att följa skyltningar och köra sakta. Bästa alternativet är att välja andra färdvägar.

Till fots och med cykel kan du färdas från Scheffersgränd mot centrum och vice versa via Skarpansvägen. Till Idrottsgatan och Wiklöf Holding Arena kan man gå och cykla invid Gesällgatans södra sida, i övrigt hänvisas till närliggande gång- och cykelvägar.

Arbetet med Ålandsvägen kommer att pågå under hela sommaren, inget avbrott är inplanerat.

Sidan uppdaterades