Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande Ålandsvägen

Från och med måndag 29.1 är korsningsområdet Ålandsvägen – Styrmansgatan avstängt för fordonstrafik, trafik till tomter vid gatorna sker via gatorna som löper in mot det avstängda området. Dessa gator är skyltade som återvändsgränder.

Gående kan färdas längs trottoarerna, ge dock akt på tillfälliga ändringar och skyltningar vid gångytorna. Cyklister uppmanas att välja invidliggande gator som alternativa färdvägar då nämnda korsningsområde är avstängt för fordonstrafik.

Tungtrafik (lastbilar, bussar) hänvisas till omväg runt Ålandsvägen, omfarten sker då främst via Östra Utfarten. Personbilstrafik som normalt använder Ålandsvägen för genomfart genom Mariehamn hänvisas även de i första hand till Östra Utfarten, men även Skarpansvägen och Neptunigatan/ Elverksgatan kan användas för genomfart.
Karta över omvägarna hittar du under Hitta snabbt.

Trafik söderifrån till centrum kan köra via Ålandsvägen, möjligt ända fram till Köpmansgatan, kommer man norrifrån längs Västra Utfarten fungerar Skarpansvägen som väg mot centrum.

Sidan uppdaterades