Publicerad den Stadsplanering och trafik

Ålandsvägen ombyggnad etapp 2

Entreprenadavtal för Ålandsvägens ombyggnad, etapp 2 är nu undertecknat och entreprenaden pågår under perioden 24.1–22.11.2018.

Nu fortsätter vi.

Efter en del diskussioner är de flesta nöjda med Ålandsvägens ombyggnad, etapp 1, och nu är det dags för etapp 2.

Infrastrukturnämnden antog den 18.12.2017 anbud från Karlssons Schakt och Transport Ab för ombyggnad av Ålandsvägen på avsnittet Köpmansgatan-Ålandsplan och Algots gränd. Beslutet har nu vunnit laga kraft och entreprenadavtal har idag undertecknats.

Entreprenaden kommer igång onsdagen den 24.1 och skall vara slutförd den 22.11.

Entreprenaden startar både i söder vid Köpmansgatan och i norr vid Ålandsplan med urgrävningar, ledningsarbeten och borttagning av träd. Ålandsvägen kommer till största delen att vara avstängd för genomfartstrafik. Målsättningen är, att avsnittet Köpmansgatan-
Styrmansgatan inklusive korsningen Styrmansgatan-Ålandsvägen är trafikerbar till midsommar. Arbetet fortsätter sedan norrut mot Ålandsplan. Ombyggnaden vid Ålandsplan pågår under hela entreprenadtiden och trafiken fungerar genom tillfälliga trafikarrangemang.

Den tunga trafiken hänvisas i huvudsak till Österleden under hela perioden. Stadsbussen berörs inte av åtgärderna. Landsortstrafiken styrs till Skarpansvägen. Närmare information om rutterna finns på hemsidan.

Trafiken till tomterna hålls kvar, men undantagslösningar förekommer och görs i samråd med fastighetsägarna. Särskild hänsyn tas till den lätta trafiken och tillfälliga arrangemang görs för att säkerställa att omvägarna blir så tillgängliga och korta som möjligt.

Vi beklagar olägenheterna och ber alla trafikanter vara beredda på längre restider, så starta gärna lite tidigare. Ge akt på skyltningen och ha förståelse för att entreprenadområdet är avstängt, främst av säkerhetsskäl, men även för att entreprenören skall kunna arbeta effektivt.

Information om projektet finns på stadens hemsida och projektchef Håkan Lindén finns tillgänglig för eventuella frågor. För allmänheten ordnas ett informationstillfälle måndagen den 22.1.2018 kl 18:00 på Stadshuset, där planerna presenteras närmare och frågor besvaras.

Efter att hela ombyggnaden av Ålandsvägen genomförts får vi en modern och snygg stadsgata, där vi har fortsatt bra framkomlighet för all fordonstrafik och en säkrare och mer jämställd trafikmiljö.


Kai Söderlund
infrastrukturdirektör

Sidan uppdaterades