Publicerad den Organisation och arbete

Titta på stadsfullmäktiges möten

Från och med mötet 27.2 ändras starttid för stadsfullmäktiges sammanträden. Du kan fortfarande följa med live i lokal-tv och via webb-tv samt se tidigare sändningar på stadens hemsida.

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl 18.30 i festsalen i stadshuset, utom juni, juli och december. Det kan hållas sammanträde på annan tid då det av särskild orsak är nödvändigt. Veckan före respektive sammanträde annonseras information om dag och tid i en kungörelse i båda lokaltidningar.

Sammanträdena sänds via lokaltv-kanalen Ålandskanalen samt via webb-tv.  Det finns också möjlighet att närvara vid stadshuset, eftersom stadsfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sidan uppdaterades