Skulpturutställning

Sommaren 2021 visas en temporär skulpturutställning i Mariehamn på Åland. Konstprojektet är en del av stadens bidrag till firandet av Åland 100 år.

Vi har tänkt att visa uppemot 20 skulpturer i varierande storlek av svenska, finländska och åländska konstnärer i centrala Mariehamn preliminärt under perioden 10 juni - 1 augusti 2021.

Placering av skulpturerna

Vid vissa grön- och parkområden såsom Miramarplatsen och parken bakom Ålands konstmuseum kan man samla ett flertal verk men enskilda verk ska även placeras solitärt på centrala platser i centrum. Verk kan även komma att placeras inomhus.

Konstverken

Bland de som lämnat intresse väljs konstverk ut. Arbetsgruppen tillika juryn består av: Denise Ziegler and Tiina Raitanen Finska skulptörförbundet; Johan Ström, Svenska skulptörförbundet; konstnärerna Isa Hellström, Juha Pykäläinen, Peter Winqvist Ålands konstförening; samt Mariehamn stads referensgrupp för konst, Lars Midbjer, Fredrika Sundberg, Sirkka Wegelius och Erica Sjöström.

Kontaktperson Mariehamns stad

Ansvarig projektledare:  Lars Midbjer, kulturledare, kulturenheten.
Mobil: +358 40 823 9388.
Telefon: +358 18 531 388.
Adress: PB 76, Strandgatan 29, AX-221 01 Mariehamn, Åland, Finland.

Publicerad 16.3.2021
Uppdaterad 16.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.