Övernässtugan

När Mariehamns stad grundades invid Övernäs by i Jomala socken 1861 uppgick byns befolkning till 33 personer. Vartefter den nya staden växte fram revs de gamla gårdarna. Numera är Övernässtugan det enda som återstår av den gamla byn och är därmed Mariehamns äldsta bevarade byggnad.

Ursprungligen bestod Övernässtugan av två separata enkelstugor, var och en med stuga, förstuga och kammare. Inredningen i dag är inte den ursprungliga, utan byggdes upp i samband med renoveringar på 1960- och 2000-talen. Övernässtugan ger ändå en trogen bild av hur ett fattigt torpare- eller arbetarhem mycket väl kunde ha sett ut för över hundra år sedan.

Övernässtugan ligger vid korsningen där Skillnadsgatan och Parkgatan möts. Intill Övernässtugan ligger också Köpmannamuseet.

Öppettider:

Vid förfrågan.

Inträde:

Gratis.

För mer information kontakta stadens kulturledare på telefon 531 388.

Sidan uppdaterades