Bild- och formskolan

I konstskolan Bild- och formskolan arbetar barn och unga med skapande verksamhet.

Här får din kreativitet utvecklas och du får lära dig att uttrycka dig i nya tekniker, träna motoriken och färgsinnet.

I barngrupperna inspireras man av Reggio-Emilia-pedagogiken. Innehållet i kurserna utgår ifrån elevernas förkunskaper, ålder och intressen. Skolan drivs sedan starten 1985 av en föräldraförening, med stöd från Ålands landskapsregering och Mariehamns stad.

Läs mer om Bild- och formskolan på Facebook

Sidan uppdaterades