Ålands konstförening

Ålands konstförening har funnits sedan 1954. Medlemmarna är både aktiva konstutövare och konstintresserade i allmänhet och verkar tillsammans som ett gemensamt forum.

Grundtanken inom föreningen är att väcka och fördjupa intresset för bildkonst, att verka för konstnärlig verksamhet och att skapa kontakter inom bildkonsten med främst nordisk anknytning.

Läs mer om Ålands konstförening.

Sidan uppdaterades