Offentlig konst

I Mariehamn finns ett antal permanenta konstverk utomhus. Konstverken handlar framför allt om monument över personer som har varit betydelsefulla för staden och stadens utveckling, så som minnesstenen över Algot Johansson och statyn av Julius Sundblom, men också om konstverk som främst har ett dekorativt syfte.

Flertalet av verken har någon form av sjöhistorisk anknytning. Ett par exempel är Mannen vid ratten och Havets folk. Flera har också tillkommit i anslutning till firandet av Mariehamns eller självstyrelsens årsdag.

Sidan uppdaterades