Inköp av konst

Det utvidgade konstbegreppet som samtidskonsten har medfört ställer nya krav, men erbjuder samtidigt nya möjligheter beträffande konst- och utsmyckningsuppdrag. Varje inköp av konst ska godkännas av minst fyra ledamöter i kulturnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har en budget som ligger på ett årligt anslag om ca 2000 euro, men sedan år 2001 tillämpar staden också den så kallade procentprincipen - vilket innebär att man reserverar ungefär en procent av ny- och ombyggnadskostnaden till just konst.

Läs mer om hur Mariehamns stad beslutar vilka konstverk som ska köpas och beställas i stadens konstplan.

Sidan uppdaterades