Konst

Mariehamns stads konstsamling förvaltas av stadens kulturnämnd och omfattar drygt 500 verk. Konstverken finns utplacerade inom stadens olika förvaltningar. Tanken är att de också ska cirkulera.

Särskild vikt läggs vid att köpa in verk av lokala konstnärer och att få en så bred och representativ bild som möjligt av respektive konstnär. Staden tillämpar också den så kallade procentprincipen, vilket innebär att man reserverar ca en procent av den totala byggkostnaden till konst.

Sidan uppdaterades