Stadsutvecklings­nämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel tisdagar med start kl.18.30 en gång i månaden.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 15.8.2022, 17:30
Plats:
Stadshuset
Skapad 1.8.2022 12:34
Publicerad 1.8.2022 12:38
Uppdaterad 12.8.2022 08:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.