Stadsutvecklings­nämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder 24.01.2023. Mötestiden är kl. 18.30. Vårens möten bestäms under mötet.

Mötet hålls i Stadshuset om inte annat meddelas. Stadsutvecklingsnämnden håller extra sammanträden vid behov. 

Inträffar:
  • 21.2.2023, 18:30
  • 21.3.2023, 18:30
  • 18.4.2023, 18:30
  • 23.5.2023, 18:30
  • 13.6.2023, 18:30
  • 22.8.2023, 18:30
  • 19.9.2023, 18:30
  • 24.10.2023, 18:30
  • 21.11.2023, 18:30
  • 12.12.2023, 18:30
Plats:
Stadsarkitektkansliet
Skapad 20.12.2022 10:15
Publicerad 20.12.2022 10:23
Uppdaterad 26.1.2023 09:44

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.