Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18.

Stadsstyrelsens sammanträden är enbart för ledamöterna och inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 17.6.2021, 15:00 till 18:00
Plats:
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Publicerad 8.4.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.