Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen i Mariehamn sammanträder i stadshuset preliminärt varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18.

Stadsstyrelsens sammanträden är enbart för ledamöterna och inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 8.12.2022, 15:00
Plats:
Stadsstyrelserummet
Skapad 6.5.2022 13:35
Publicerad 6.5.2022 13:35
Uppdaterad 6.5.2022 13:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.