Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder måndagarna  14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj  och 6 juni. Mötestiden är kl. 18.30. 

Mötet hålls i Mariehamns stadsbibliotek om inte annat meddelas. Kultur- och fritidsnämnden håller extra sammanträden vid behov. 

Föredragningslistor på stadens Tweb 

Protokoll på stadens Tweb 

Inträffar:
  • 16.5.2022, 18:30 till 19:30
Skapad 18.1.2022 10:29
Publicerad 18.1.2022 10:29
Uppdaterad 17.5.2022 06:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.