Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden i Mariehamns stadsbibliotek på en måndag kl. 18.30, om inte annat meddelas.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokollen justeras elektroniskt senast fredagen efter sammanträdet och läggs ut till allmänhetens påseende senast måndagen efter justering.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 14.6.2021, 18:00
Plats:
Idrottsgården
Publicerad 30.3.2021
Uppdaterad 10.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.