Infrastrukturnämnden

Sammanträdena är som regel på tisdagar kl. 18.30 vid Elverksgatan 1 i kontorshuset som kallas Tekniska verken. Denna gång hålls mötet onsdag 20 oktober.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Infrastrukturnämndens justerade protokoll publiceras den tredje vardagen efter mötet.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 20.10.2021, 18:30
Plats:
Tekniska verken
Publicerad 7.4.2021
Uppdaterad 21.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.