Bildningsnämnden

Bildningsnämnden i Mariehamn sammanträder i regel en gång per månad.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 18.1.2022, 18:30
Publicerad 20.12.2021
Uppdaterad 20.12.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.