Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn sammanträder i regel en gång per månad.

Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa digitalt. Protokoll publiceras så snart de är justerade.

Föredragningslistor på stadens Tweb

Protokoll på stadens Tweb

Inträffar:
  • 7.2.2023, 15:30
Plats:
Stadshuset, Norra Foajén
Skapad 20.12.2022 15:40
Publicerad 20.12.2022 15:42
Uppdaterad 20.12.2022 15:42

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.