Småbåtsplatser

Du kan hyra båtplats i någon av följande småbåthamnar: Fahlers, Kulturbassängen, Lervik, Nabben, Notudden, Pommernhamnen, Skärgårdshamnen och Socishamnen.

Sammanlagt finns det cirka 670 båtplatser som stadens bolag Mariehamns hamn hyr ut. Bosatta i Mariehamn har förtur till platserna, men efter den 1 maj varje år kan alla övriga intresserade också hyra båtplats.

Läs mer om småbåtshamnarna och att hyra båtplats, kostnader och se kartor på Mariehamns hamns webbplats.

Gästhamnar i både öst och väst

I Mariehamn finns dessutom två gästhamnar: ÅSS (Åländska segelsällskapet) i västra hamnen och MSF (Mariehamns seglarförening) i östra hamnen. Den sistnämnda är Ålands största gästhamn med cirka 300 båtplatser.

 

Sidan uppdaterades