Hälsopromenaden

Hälsopromenaden är ca 5,4 km lång. Promenaden har ingen angiven start- eller målplats utan du kan börja promenera var du vill. Promenadunderlaget är både av asfalt och grus, vid Gnistvägen är terrängen aningen kuperad.

Genom att använda kartverktyget  kan du i din mobil följa med var du befinner dig längs promenaden.

Utegym, bänkar som finns ute året runt, hundrastgård och avgiftsbelagd toalett har markerats längs stigen. 

Sidan uppdaterades