Småbåtsplatser

Du kan hyra båtplats i någon av följande småbåthamnar: Fahlers, Lervik, Nabben, Notudden, Skärgårdshamnen och Socishamnen.

Sammanlagt finns det närmare 680 båtplatser som Mariehamns hamn hyr ut. Bosatta i Mariehamn har förtur till platserna, men efter den 1 maj varje år kan alla övriga intresserade också hyra båtplats. Kartor över småbåtsplatserna finns under Hitta snabbt här på sidan.

Om du vill hyra en båtplats är du välkommen att kontakta Mariehamns hamn tfn. 531 472.

Observera att det för närvarande inte går att hyra plats vid Pommerns småbåtshamn, eftersom den är stängd tillsvidare på grund av det planerade dockbygget för Pommern.

I Mariehamn finns dessutom två gästhamnar: ÅSS (Åländska segelsällskapet) i Västra hamnen och MSF (Mariehamns seglarförening) i Östra hamnen. Den sistnämnda är Ålands största gästhamn med cirka 300 båtplatser.

 

Sidan uppdaterades