Fiske

För dig som är bosatt i Mariehamn är det tillåtet att fritids- och husbehovsfiska på stadens vattenområden. Från och med 1 januari 2019 är det även möjligt för andra än i Mariehamn bosatta att fiska på stadens vatten, detta har möjliggjorts via ett samarbete med Landskapets Fastighetsverk där både stadens och landskapets fiskevatten blir tillgängliga via köp av fiskekort.

Området består således av stadens fiskevatten samt landskapets områden söder om Mariehamn och Lemland. För fiskekortsområdet kan ålänningar och turister köpa fiskekort enligt gällande prissättning. Mariehamnare som endast fiskar på stadens område behöver ej lösa fiskekort.

Kontroll av fiskekortsinnehav kommer att utföras.

Fiskekort säljs främst via Visit Ålands försäljningskanaler.

Begränsningar som fortsatt gäller på stadens vatten är:

  • Mängden nät är begränsade till 1-2 nät per hushåll (max 60 meter).
  • Fiske är förbjudet på stadens alla vattenområden i Slemmern (stadens östra sida) samt på stadens vatten i Svibyviken norr om Svibybron under tiden 1 april till 31 maj.
  • Allmänt gäller att ”under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att från strand idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön” (LL om fiske §23).
Sidan uppdaterades