Brukarundersökning idrottsanläggningarna

För att förbättra stadens idrottsanläggningar har du som kund möjlighet att delta i en brukarundersökning. 

Nedan hittar du ett antal frågor gällande service och skick av våra anläggningar. Du kan fritt välja att svara på frågorna om anläggingarna.  Senast 28 oktober vill vi ha dina svar.

Sidan uppdaterades