Passerkort till idrottsanläggningar

Du kan anhålla om att få ett passerkort som fungerar till stadens idrottsanläggningar med passersystem om du har återkommande bokningar. Här hittar du även allmänt förekommande frågor om våra passerkort.

Följande gäller för passerkortet:

  1. Passerkortet är personligt och får ej överlåtas till annan person.
  2. Om du förlorat ditt passerkort är du skyldig att underrätta enheten för fritidsanläggningarna om det. För förlorat passerkort uppbärs en avgift.
  3. Anläggningar med passersystem kan vara obemannade under vissa tider, därför är det den som öppnar dörren skyldig att se till att inga obehöriga får tillträde till anläggningen. Dörren/dörrarna för ej blockeras eller på annat sätt hindras från att gå i lås. Vistelse i lokalen sker på egen risk, ledaren ansvarar för grupperns säkerhet.
  4. Mariehamns stad ansvarar inte för kundens egendom som förvaras i anläggningen.
  5. Det är förbjudet att göra hål eller på annat sätt skada kortet.
  6. Passerkortet skall returneras till enheten för fritidsanläggningarna i Idrottsparken senast angivet returneringsdatum. För ej returnerat passerkort uppbärs en avgift.
  7. Kortet ger endast tillträde till anläggning vid bokning. Vid missbruk av passerkortet kan enheten för fritidsanläggningarna återkalla passerkortet.
  8. För bokningar gäller regler fastställda av Mariehamns stad.

Passerkod får delas ut till medspelare. 

Frågor och svar om passerkort

1. När fungerar mitt passerkort?
Korten aktiveras normalt 30 minuter före bokad tid och slutar sedan fungera 30 minuter efter bokad tid. Under evenemang eller matcher är tiden 60 minuter före och efter bokad tid. Kom ihåg att meddela att du har match eller evenemang när du bokar. 

2. Hur aktiverar jag en deltagarkod?
Manual för funktioner hittar du här. 

3. Hur ställer jag upp en eller flera dörrar?
Manual för funktioner hittar du här. 

4. Spelar eller tränar du med flera olika kunder?
 Vi kan koppla ett passerkort till 6 st olika kunder, så spelar du med en vän och sedan är tränare för ett fotbollslag kan du använda samma passerkort till deras bokningar.För att aktivera kortet till flera kunder behöver du kontakta Idrottsparken. 

5. Förlorat passerkort? 
Har du förlorat ditt passerkort ska du omedelbart meddela Enheten för fritidsanläggningarna om det så att kortet kan spärras. För förlorat kort debiteras en avgift. 

6. Är kortet personligt?
Ja, kortet är personligt och får inte överlåtas till annan.  

7. Vilka anläggningar fungerar mitt passerkort på?
Passerkorten fungerar på följande anläggningar: Baltichallen, Bollhalla, Strandnäs skola och Ytternäs skola. Det förutsätts att du har gjort en bokning via kultur och fritid eller via fritidsanläggningarna för att den ska fungera. 

8. Ska kortet returneras?
På ditt avtal står det datum om det ska returneras eller om det är ett tillsvidare kort.  

Sidan uppdaterades