Avgifter för lokaler och anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Avgifterna för 2020, fastslagna av kultur- och fritidsnämnden 19.6.2019.

Sidan uppdaterades