uppgrävd cykelväg

Vägarbete vid Västra Ytternäsvägen

Det är begränsad framkomlighet och omledning av trafik på grund av ledningsarbete på gång- och cykelvägen längs Västra Ytternäsvägen mellan Öhbergsvägen och Ringvägen.

Ledningsarbetet kommer till stor del att utföras under befintlig gång- och cykelväg och därför stängs den vägen för gång och cykeltrafik. Under arbetstiden kommer gång och cykeltrafiken att ledas via Ringvägen – Lärlingsgränd – Öhbergsvägen och vice versa, omfarten skyltas med vägvisare för omfart.

Gående och cyklister får inte trafikera längs Västra Ytternäsvägen, detta anvisas på plats med förbudskyltning.

På Västra Ytternäsvägen råder sänkt fordonshastighet från 50km/h till 30 km/h längs arbetsområdet.

Arbetet och trafikregleringarna beräknas pågå under tiden 24.3 - 23.4.2021.

 

Inträffar:
  • 24.03.2021 till 23.04.2021
Plats:
Västra Ytternäsvägen mellan Öhbergsvägen och Ringvägen

Driftinfo

Ledningsarbete vid GC-väg i Västernäs

07.04.2021 till 04.06.2021
Västra Ytternäsvägen mellan Matpunkten och Skrakvägen
Publicerad 24.3.2021
Uppdaterad 13.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.