Trädfällning längs Södragatan och Mariegatan

Måndagen den 10 januari kommer markenheten att starta med trädfällning längs Södragatan på sträckan Neptunigatan – Västra Esplanadgatan, samt därefter på Mariegatan.

Arbetet beräknas pågå i ca: 3 veckor.

  • Tillfälliga parkeringsförbud kommer att sättas upp under arbetets gång, så var extra uppmärksamma när ni parkerar era bilar.
  • Parkera inte era bilar på infarten till fastigheten.

Trafikvakter kommer att finnas på plats men vi ber er vara extra uppmärksamma när ni kör ut på gatan från gårdarna.

Vid frågor ring arbetsledare Sirkku Stark på tfn. 531563

Samhällstekniska avdelningen

Markenheten

Inträffar:
  • 10.1.2022 till 30.1.2022

Markenheten

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Elverksgatan 1

Driftinfo

Ombyggnad av vatten och dagvatten­ledningar i Esplanaden

18.10.2021 till 30.11.2021
Esplanaden vid Västra Esplanadgatan – Neptunigatan
Publicerad 5.1.2022
Uppdaterad 27.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.