Cykelväg under ombyggnad

Ledningsarbete vid GC-väg i Västernäs

Onsdag 7 april påbörjas arbete med ombyggnad av vatten och avloppsledningar i Västernäs. Området var arbetet utförs är mellan Matpunkten i norr och Skrakvägen i söder, ledningarna ligger mestadels under gång- och cykelvägen (GC-väg) mellan Matpunkten och Skrakvägen varför all gång och cykeltrafik på den gc vägen kommer att flyttas till en tillfällig GC-väg invid Västra Ytternäsvägen. Gång och cykeltrafik är således inte tillåten längs den ordinarie GC-vägen, det är inte heller tillåtet att gå eller cykla på Västra Ytternäsvägen, utan all gång och cykeltrafik ska ske på den tillfälliga GC-vägen.

Arbetet med ombyggnad av vatten och avloppsledningar, samt ombyggnad av gång- och cykelvägen beräknas pågå fram till 4 juni 2021.

Inträffar:
  • 07.04.2021 till 04.06.2021
Plats:
Västra Ytternäsvägen mellan Matpunkten och Skrakvägen

Driftinfo

Vägarbete vid Västra Ytternäsvägen

24.03.2021 till 23.04.2021
Västra Ytternäsvägen mellan Öhbergsvägen och Ringvägen
Publicerad 6.4.2021
Uppdaterad 20.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.