Tillfällig trafikskylt på Strandgatan

Evenemangsområden och trafik

Två stora event som hålls i centrum i slutet av juli påverkar till viss del trafiken och parkeringsmöjligheter.

Parkeringen vid Rock Off-området längs Strandgatan är avstängd till och med 3 augusti. Den är till endast för festivalarrangörens fordon. Temporärt kan det även vara svårframkomligt under uppbyggnad och nedmontage av scen och eventområde.

Under eventet Sail Åland 21-25 juli gäller att Esplanaden och Badhusparken är evenemangsområde, samt att trafiken på Sjöpromenaden begränsas i enlighet med kartan som finns under rubriken bilagor.

Trafik på Torggatan mellan Norragatan och Norra Esplanadgatan är i princip avstängd som gågata hela juli.

Inträffar:
  • 16.7.2021 till 3.8.2021
Plats:
Centrum

Projektchef

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn

Driftinfo

Gågata hela juli

2.7.2021 till 1.8.2021
Torggatan
Publicerad 20.7.2021
Uppdaterad 22.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.