Byggnad vid sandstrand på Lilla holmen

Byggnad vid Lilla holmen renoveras

Fastighetsavdelningen genomför under våren en renovering av Lilla holmens omklädningsbyggnad.

Arbetet påbörjas under vecka 18, preliminärt den 5 maj och arbetena beräknas pågå i ca. tre veckor.
Byggnaden är inte tillgänglig för besökare under tiden arbetet pågår.

Inträffar:
  • 5.5.2022 till 29.5.2022
Plats:
Omklädningsbyggnaden vid Lilla holmen

David Jansson

Fastighetschef
Fastighetsavdelningen, infrastruktursektorn

Driftinfo

Ombyggnad av ledningar och gata

14.3.2022 till 8.7.2022
Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan–Skeppargatan
Skapad 3.5.2022 13:34
Publicerad 3.5.2022 13:42
Uppdaterad 10.5.2022 10:18

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.