tillfällig trafikskylt för vägarbete

Asfalt på vägar förnyas

Från och med måndag 6 september kommer det att utföras asfalteringsarbeten på några gator och gång- och cykelvägar i staden. Arbetet som utförs är först fräsning av asfaltyta och i skede två påförs ny asfalt. Arbetena beräknas pågå under cirka tre veckor.

Under arbetsperioden blir det begränsad framkomlighet vid de aktuella gatuavsnitten.

Gatuavsnitt som berörs:

  • Ålandsvägen; från Mariegatan till Öhbergsvägen
  • Stora gatan;  vid Stora gatan 4-5 (vid Viking Line)
  • Styrmansgatan; mellan Torggatan och Kaptensgatan
  • Godbyvägen; norr om rondellen vid Bolstavägen (Godbyvägen 11-13)

Gång- och cykelvägar:

  • Från Doktorsvägen under Sjukhusvägen

Ytterligare några avsnitt för gång- och cykelvägar kommer att ytförbättras under hösten, avsnitten ännu inte helt fastställda. 

Inträffar:
  • 6.9.2021 till 26.9.2021
Plats:
Ålandsvägen, Stora gatan, Styrmansgatan m.fl.
Publicerad 3.9.2021
Uppdaterad 3.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.