Språkexamina/ National Certificates of Language Proficiency

Allmänna språkexamina i svenska på grundnivå (CEFR A1-A2) och mellannivå (B1-B2 samt för medborgarskap) arrangeras samtidigt i hela Finland och på Medis två gånger per år.

Vårens tillfälle hålls 4.4.2020, anmälningstiden är 3-28.2.2020.

Språkexamina för statsförvaltningen (CEFR B1-C1) arrangeras enligt överenskommelse.

För närmare beskrivning av examina se: https://www.oph.fi/sv/allmanna-sprakexamina-yki

För närmare beskrivning av CEFRs språknivåer: www.coe.int/lang-CEFR

För mer information/ More information från och med 16.9: Helena Westling, e-post helena.westling@mariehamn.ax, tel.(018) 531 620 (växel).

Sidan uppdaterades