Allmänna språkexamina / National Certificates of Language Proficiency

Allmänna språkexamina i svenska på grundnivå (CEFR A1-A2) och mellannivå (B1-B2 samt för medborgarskap) arrangeras samtidigt i hela Finland och på Medis två gånger per år.

Eftersom vårens tillfälle av Allmänna språkexamina (4.4.2020) ställdes in flyttades inkomna anmälningar till ett extrainsatt tillfälle 29.8.2020.
Höstens tillfälle av Allmänna språkexamina hålls 14.11.2020, och anmälningstiden är 1–30 september.
Anmälan till Allmänna språkexamen sker via webben (https://yki.opintopolku.fi/yki/) och öppnar 1 september.

Anmälningsavgifter: 100 euro för grundnivå, 123 euro för mellannivå.

Anmälningsavgiften kan betalas via din internetbank (om den finns tillgänglig) eller med t.ex. Visa, Mastercard eller American Express. När du anmält dig har du 8 dagar på dig att betala. Om du inte betalar i tid tas din anmälan bort. Tänk på att det tar 1–2 bankdagar för betalningen att nå fram. Om du anmäler dig i slutet av anmälningsperioden måste du betala direkt, innan anmälan stänger. Om du inte lyckas betala in i tid och din anmälan tas bort kan du anmäla dig igen, om det finns plats och anmälan är öppen.

Du kan inte anmäla dig efter att anmälningstiden har gått ut.

Du kan inte anmäla någon annan än dig själv.

Om du ska skriva provet på Medis bekostnad: mejla genast Helena Westing (e-post: helena.westling@mariehamn.ax). Skriv ditt fullständiga namn och vilket år du gick sfi-kurs. Medis kontrollerar om du har rätt att skriva provet på Medis bekostnad och betalar i så fall.

Gällande specialarrangemang: Du kan ansöka om specialarrangemang för allmänna språkexamina om du har t.ex. hör- eller synsvårigheter eller dyslexi, men du behöver göra det direkt när du anmäler dig, redan samma eller nästa dag. Ansökan om specialarrangemang kan inte göras efter anmälningstidens slut.

Språkexamina för statsförvaltningen (CEFR B1-C1) arrangeras enligt överenskommelse.
För närmare beskrivning av Allmänna språkexamina klicka här https://www.oph.fi/sv/allmanna-sprakexamina-yki
För närmare beskrivning av CEFRs språknivåer: www.coe.int/lang-CEFR

För mer information: Helena Westling, e-post helena.westling@mariehamn.ax, tel.(018) 531 620 (växel).

Sidan uppdaterades