Svenska för inflyttade / Swedish for immigrants

Uppdragsutbildning i svenska

SFI – svenska för inflyttade/ Courses in Swedish as Second Language full time

Medis ordnar sysselsättningsfrämjande kurser i svenska för inflyttade på heltid. Kurserna finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos AMS (Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland) och införsäkrad hos FPA (Folkpensionsanstalten).


Ansökan görs hos AMS. Kurserna på CEFR-nivå -A1 - B1.1. startar i augusti, oktober, januari och april om tillräckligt antal sökande finns.
Sista ansökan till kursen (kursstart 6.4.2021): 12.2.2021 till AMS www.ams.ax

För informationsblad se här/ More information about SFI in English please press here

SIA – svenska i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 eller 36 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå -A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.

För informationsblad se här

Språkbad/ Language Immersion Courses

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

För närmare beskrivning av CEFRs språknivåer: www.coe.int/lang-CEFR

För mer information/ More information: Leena Raitanen, e-post leena.raitanen@mariehamn.ax, tel.(018) 531 637.

Sidan uppdaterades