Svenska för inflyttade / Swedish for immigrants

Uppdragsutbildning i svenska

SFI – svenska för inflyttade/ Courses in Swedish as Second Language full time

Medis ordnar sysselsättningsfrämjande kurser i svenska för inflyttade på heltid. Kurserna finansieras av Ålands landskapsregering och sökande ska vara inskriven hos AMS (Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på Åland) och införsäkrad hos FPA (Folkpensionsanstalten).

Ansökan görs hos AMS. Kurserna på CEFR-nivå -A1 - B1.1. startar i augusti, oktober, januari och april om tillräckligt antal sökande finns. Sista ansökan: kursstart 15.8.2019: 15.5. och kursstart 28.10.2019: 13.9. till AMS www.ams.ax

För informationsblad se här/ More information about SFI in English please press here

SIA – svenska i arbete/ Courses in Swedish as Second Language at Workplace

Medis skräddarsyr moduler om 28 lektioner för inflyttade i arbete i samarbete med åländska arbetsplatser på uppdrag av Ålands landskapsregering. De flexibla kurserna på CEFR-nivå -A1-C2 ordnas individuellt eller i smågrupper på deltagarnas arbets- och fritid.

För informationsblad se här

Språkbad/ Language Immersion Courses

Språkbad i svenska på Åland för företag, organisationer och myndigheter utanför Åland ordnas enligt offert.

För närmare beskrivning av CEFRs språknivåer: www.coe.int/lang-CEFR

För mer information/ More information: Leena Raitanen, e-post leena.raitanen@mariehamn.ax, tel.(018) 531 637 eller 0457 539 2050.

Sidan uppdaterades