Medis kansli

Kansliet är öppet vardagar kl. 10.00–15.00 och finns på Styrmansgatan 1, med ingång från Torggatan.

Telefon 531 620
Fax 531 624
E-post medis@mariehamn.ax
Facebook www.facebook.com/medis.ax
Blogg medisbloggen.blogspot.com

Kanslist
Camilla Bock, tel. 531 620, e-post camilla.bock@mariehamn.ax

Mia Johansson, tel. 531 620, epost mia.johansson@mariehamn.ax

Administratör
Mona Cepeha, tel. 531 621, e-post mona.cepeha@mariehamn.ax

Rektor
Siv Ekström, tel. 531 620 (Medis växel) eller 0457 048 7206. 
E-post siv.ekstrom@mariehamn.ax
Säkrast anträffbar på kansliet vardagar kl. 10.00-12.00.

Biträdande rektor
Helena Westling, tel. 531 620 (Medis växel), e-post: helena.westling@mariehamn.ax
Leena Raitanen, tel. 531 620 (Medis växel), e-post: leena.raitanen@mariehamn.ax
(Gabriella Nordlund, studieledig läsåret 2019-2020)

Sidan uppdaterades