Bekräfta din kursplats / Confirm your place

Du som är antagen till sfi (svenska för inflyttade) på Medis: Vi vill veta om du vill ha din plats eller inte. Använd formuläret för att tacka ja eller nej.

If you have been accepted to sfi (Swedish for Immigrants) at Medis, you need to confirm or decline your place. Please use the form below.

Kontakta Gabriella Nordlund, gabriella.nordlund@mariehamn.ax, eller tfn 531 620, om du har frågor.

If you have any questions, please contact Gabriella Nordlund, gabriella.nordlund@mariehamn.ax, or phone 531 620.

Sidan uppdaterades