Skolbibliotek

Skolbiblioteken är en viktig tillgång när det gäller att uppmuntra och inspirera till barns och ungas läsande och att öka intresset för böcker.

I alla Mariehamns grundskolor finns ett skolbibliotek.

Som elev kan du använda samma lånekort som du använder vid Mariehamns stadsbibliotek och de övriga kommunbiblioteken på Åland.

Sidan uppdaterades